Jak działa BIK?

W tym artykule przekażemy Państwu kilka użytecznych informacji, na temat Biura Informacji Kredytowej. Czym jest BIK, jak działa, jak długo przetrzymuje dane o klientach oraz inne, ważne dla pożyczkobiorców zagadnienia.

"Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) - instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących zaangażowań kredytowych klientów banków i SKOK-ów. Dane te w olbrzymiej większości są danymi pozytywnymi, to znaczy zawierającymi informacje o prawidłowo spłacanych zobowiązaniach, a tworzona w ten sposób historia kredytowa jest instrumentem mogącym służyć uwiarygodnianiu klienta banku." 

BIK to instytucja, która zawiera, nie tylko wpisy o negatywnym charakterze, ale także te, które wskazują naszą pozytywną historię kredytową. Niestety, spóźnienie w spłacie kredytów, powyżej 90 dni, doprowadzają zazwyczaj do umieszczenia negatywnego wpisu do BIK, a to z kolei może całkowicie zablokować nam możliwość wzięcia kredytu w tradycyjnym banku.

Kto korzysta z BIK?
Z raportów BIK korzystają tradycyjne banki oraz SKOK-i, dlatego kiedy mamy złą historię kredytową, dużo większą szansę na dostanie wsparcia finansowego mamy w instytucjach finansowych innych, niż wcześniej wspomniane. To właśnie oznacza pożyczka bez bik gdańskjest to kredyt udzielany przez firmy, które nie mogą korzystać z wpisów w Biurze Informacji Kredytowej.

Z czego korzystają parabanki?
Skoro parabanki nie mogą korzystać z informacji zawartych w bik, skąd właściwie czerpią informację o potencjalnych kredytobiorcach?
Parabanki nie mają prawa sprawdzać klienta w Biurze Informacji Kredytowej, jest jednak instytucja, która, jako jedyny podmiot tego typu ma dostęp do baz danych BIK. Instytucją tą jest BIG Infomonitor. Z usług biura mogą korzystać zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje czy indywidualne osoby.
Jeśli instytucja parabankowa udziela nam negatywnej odpowiedzi kredytowej, zapewne skorzystała ona z wpisów do Infomonitora.

Gdzie mogę dostać pożyczkę?
Skoro banki nie udzieliły nam kredytu, możemy zwrócić się do instytucji pozabankowych. W zależności od tego, jaką kwotę potrzebujemy, możemy zwrócić się do provident, jeśli to duża kwota, lub do sms 365, jeśli jest to mniejsza kwota.

Po spłacie zadłużenia, zazwyczaj wpis do Infomonitora zostaje usunięty, dlatego możemy zwrócić się o pomoc do parabanku. Jeśli chodzi o BIK, można starać się o czyszczenie w tym rejestrze.