Po co brać kredyt konsolidacyjny

Łatwość w zaciąganiu coraz to kolejnych kredytów i pożyczek powoduje, że coraz częściej decydujemy się na życie na kredyt, co oczywiście pociąga za sobą pewne konsekwencje. Każdego miesiąca mamy do spłacenia kilka rat, musimy przestrzegać terminów ich spłaty i dodatkowo płacić za każdą taką usługę. Można temu zaradzić biorąc kredyt konsolidacyjny.

Jaki jest sens w zaciąganiu kolejnego kredytu? Taki, że za jednym zamachem pozbywamy się wszystkich dotychczasowych zobowiązań finansowych, a ich miejsce zajmuje tylko jedno. Dodatkowo, taka wspólna rata jest dużo niższa. Odchodzą bowiem koszty obsługi każdego kredytu z osobna, a nowe oprocentowanie też może być korzystniejsze. Kredyty mogą być zaciągnięte w różnych placówkach, a większością formalności zajmuje się nowy kredytodawca, nasza aktywność ogranicza się w zasadzie do podpisania nowej umowy kredytowej.

Jest jednak istotny warunek – kredyt konsolidacyjny przyznawany jest wyłącznie tym, którzy nie zalegają ze spłatami swoich rat, a oprócz tego ich zdolność finansowa jest na zadowalającym poziomie. Jeśli chcemy, oprócz sumy pokrywającej dotychczasowe zadłużenia, możemy dostać od banku dodatkową kwotę na dowolny cel. Spłata kredytu konsolidacyjnego może być rozłożona na wiele lat, co jeszcze obniży wysokość miesięcznych rat, jednak może się wtedy okazać, że cały koszt kredytu będzie wtedy wyższy. Jeśli więc stać nas na wyższe raty, lepiej będzie wybrać taki wariant i szybciej spłacić całe zadłużenie. Kredyty konsolidacyjne mogą być też udzielane w walutach obcych.