Pożyczka sms bez bik i odsetki

Wiele osób staje czasami przed koniecznością zaciągnięcia pożyczki na różne cele. Nie zawsze i z różnych względów jej zaciągnięcie jest celowe lub możliwe w banku. Wtedy w grę wchodzą różne pożyczkowe instytucje funkcjonujące poza systemem bankowym lub też pożyczka sms bez bik. Jednak za każdym razem, poza okazjonalnymi pożyczkami rodzinnymi lub przyjacielskimi, pożyczkobiorca staje przed problemem odsetek jakie będzie musiał zapłacić pożyczkodawcy od udzielonej kwoty pożyczki.
Może się okazać, że pożyczka zaciągnięta od znajomego będzie miała korzystniejsze oprocentowanie niż pożyczka w tej samej wysokości zaciągnięta w banku, bowiem znajomy zażąda oprocentowania mniejszego. Może jednak zdarzyć się sytuacja inna, gdy ktoś jest zmuszony do zaciągnięcia pożyczka sms bez bik, ponieważ w banku spotkał się z odmową. Może się wtedy okazać, że żądane przez pożyczkodawcę odsetki są bardzo wysokie. W takiej sytuacji należy pamiętać, że maksymalne oprocentowanie pożyczki (każdej pożyczki) jest określone przepisami prawa i nie może przekraczać  czterokrotności aktualnie obowiązującej stopy lombardowej. Informacja, jaka aktualnie obowiązuje stopa lombardowa jest powszechnie dostępna i można to w kilka minut sprawdzić w internecie. Jeżeli w umowie o pożyczkę zawarte jest wyższe oprocentowanie, to może ono zostać, nawet już po podpisaniu niekorzystnej umowy, zakwestionowane przez pożyczkobiorcę. Wówczas z mocy prawa w miejsce zawyżonych odsetek umownych wchodzą o wiele korzystniejsze odsetki ustawowe, których wysokość określana jest w drodze rozporządzenia i jest również łatwa do szybkiej internetowej weryfikacji.
pożyczka sms bez bik

Ewentualny pożyczkobiorca powinien także wiedzieć, że odsetki, to nie jedyne koszty jakie mogą się wiązać z pożyczka sms bez bik. Banki oraz firmy zajmujące się zawodowo udzielaniem pożyczek pobierają od pożyczkobiorców także inne opłaty, jak na przykład, prowizje za udzielenie pożyczki czy też opłaty za rozpatrzenie złożonego wniosku. Instytucje te powinny każdorazowo poinformować swoich klientów o całkowitym koszcie, który uwzględnia odsetki i wszystkie pozostałe opłaty związane z zaciąganą pożyczka sms bez bik. Nazywa się to rzeczywistą roczną stopą oprocentowania (RRSO). Osoby, które pożyczają od osób prywatnych powinny z kolei liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).