Kredyt dla przedsiębiorcy

Gdy pracujemy na umowę o pracę, bank będzie obliczał naszą zdolność kredytową w oparciu o wysokość pensji, rodzaj zawartej umowy oraz czas jej trwania. Nieco inaczej wygląda to w przypadku osoby, która nie pracuje na etacie, ale prowadzi swoją własną działalność gospodarczą. W tym przypadku bank przyjrzy się dokładnie nie tylko miesięcznym zyskom, ale także naszej ogólnej pozycji na rynku. Zatem im dłużej prowadzimy firmę i odnosimy sukcesy, tym większe są nasze szanse na dostanie kredytu.

Najczęściej bank będzie oczekiwał, że nasza działalność gospodarcza prowadzona jest bez przerwy od minimum dwóch lat. Krótszy okres akceptowany jest tylko wtedy, gdy nasza firma jest bezpośrednią kontynuacją wcześniejszej umowy o pracę albo kontraktu. Przedsiębiorca nie może też mieć na swoim koncie żadnych zadłużeń – wszystkie składki zdrowotne i społeczne muszą być płacone na bieżąco, podobnie jak wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników albo płatności dla kontrahentów. Gdy przedsiębiorca ma na karku jakichkolwiek wierzycieli, bank najprawdopodobniej odrzuci wniosek o kredyt.

Na decyzję banku ma wpływ również to, w jakiej branży działa firma prowadzona przez potencjalnego kredytobiorcę. Jeśli działa na przykład w branży turystycznej, paliwowej albo hazardowej, czyli dziedzinach obarczonych większym ryzykiem niepowodzenia, kryteria przyznawania kredytu będą bardziej zaostrzone. Sprawdzana jest także forma opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej oraz to, jak wygląda całkowity zysk firmy w stosunku do ubiegłych lat.