Kredyty chwilówki

W zależności od potrzeb, istnieją różne rodzaje zobowiązań finansowych. Część z nich zaciągana bywa z myślą o zakupach i inwestycjach wymagających sporych nakładów gotówki, zaś inne zaspokajają stosunkowo małe potrzeby kredytobiorcy. Poza tym kredyty różni od siebie czas, w ciągu którego powinna nastąpić spłata zaciągniętego zobowiązania finansowego oraz to, czy pieniądze są nam pożyczane przez bank, czy przez firmę prywatną, a więc tak zwaną instytucję pozabankową. Dla osób, które nie chcą pożyczać dużej kwoty pieniędzy i mają zamiar spłacić ją w stosunkowo krótkim terminie, dobrym rozwiązaniem mogą okazać się tak zwane„kredyty chwilówki”.

Dla kogo chwilówki?

Kredyty chwilówki stanowią godne polecenia rozwiązanie w przypadku, kiedy osoba zaciągająca zobowiązanie nie potrzebuje dużej ilości gotówki. Z reguły kwota takiego kredytu rozpoczyna się już od zaledwie 50zł i nie przekracza kwoty 1000zł. Chwilówki udzielne są wyłącznie przez firmy prywatne, czyli tak zwane instytucje pozabankowe. Cechą charakterystyczną takich kredytów jest także fakt, że ich udzielenie nie jest związane ze zbyt dużą ilością formalności. Z reguły wypłacenie pieniędzy odbywa się „od ręki”, podczas jednej wizyty w oddziale takiej instytucji pozabankowej.

Warunki udzielenia chwilówki

To, jakie warunki kredytu zostaną postawione przed osobą pragnącą zaciągnąć zobowiązanie w rodzajuchwilówki, uzależnione jest bezpośrednio od rodzaju firmy, z której usług kredytobiorca ma zamiar skorzystać. Z reguły jednak taki kredyt udzielany jest tylko na podstawie zaświadczenia o dochodach. Zdarzyć się może, że zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów firma wymagać będzie wyłącznie od osoby, która do tej pory nie korzystała z jej usług, a zaciągnięcie kredytu po raz kolejny wymagać będzie już tylko i wyłącznie okazania dowodu osobistego. A jakie dochody należy posiadać, aby móc starać się o powzięcie „chwilówki”? Wysokość dochodów uzależniona jest od tego, do której grupy kwalifikuje się przyszły kredytobiorca. W przypadkuemerytów, rencistów, osób pobierających zasiłki emerytalne i świadczenia, a także rolników, próg finansowy określany jest z reguły na kwotę oscylującą w okolicach 400zł netto. W przypadku osób pracujących, a także prowadzących własną działalność gospodarczą próg uzyskiwanego dochodu wynosi około 1000zł netto, a dla osób pracujących na umowę zlecenie – od 500 zł netto.