Pożyczki prywatne

Skoro można za pomocą serwisów internetowych sprzedawać i kupować przeróżne towary i usługi, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby na takich samych zasadach nie pożyczać między sobą pieniędzy. Tak właśnie funkcjonuje pożyczka prywatna, czyli umowa między dwiema osobami, z których jedna decyduje się na pożyczenie pieniędzy, a druga taką pożyczkę przyjmuje. Pożyczki zawarte między dwiema stronami za pomocą internetowego pośrednika mają moc umowy cywilno-prawnej, zatem jeśli strona pożyczająca nie wywiązuje się z warunków umowy można ją podać do sądu.

Jak taki serwis pożyczkowy działa? Przede wszystkim, musimy założyć konto użytkownika. W tym celu wypełniamy formularz zgłoszeniowy, podając wszystkie dane osobowe, które dodatkowo mogą zostać zweryfikowane. Jeśli pomyślnie przejdziemy ten proces, zostajemy pełnoprawnym użytkownikiem serwisu. Wtedy albo decydujemy się na pożyczanie pieniędzy innym albo sami wnioskujemy o pożyczkę. Niektóre serwisy działają na zasadzie aukcji, czyli wystawiamy swoją ofertę, a ta osoba, która zaproponuje najkorzystniejsze warunki – wygrywa. Wtedy najlepiej jest sporządzić umowę, zwłaszcza jeśli pożyczka opiewa na wyższą kwotę pieniędzy. Jeśli korzystając z serwisu nie mamy dostępu do pełnych danych osobowych drugiego użytkownika, najrozsądniej będzie sprawdzić jego opinię.

Po każdej transakcji mamy prawo do zamieszczenia komentarza pozytywnego albo negatywnego. Jeśli ktoś takich pozytywnych komentarzy zebrał dużo, jest z pewnością bardziej wiarygodny niż ktoś, kto ma większość minusów na swoim koncie. Pożyczka prywatna ma tą przewagę nad kredytami bankowymi, że nie są konieczne żadne zaświadczenia ani inne dokumenty, których żąda instytucja finansowa pożyczająca pieniądze.