Stopy procentowe

To właśnie stopy procentowe odpowiadają za wysokość rat spłacanego przez nas kredytu. Jest to więc suma, jaką płacimy bankowi za to, że pożyczył nam swoje pieniądze. stopa procentowa określana jest w skali rocznej i naliczana jest osobno na każdy miesiąc. Zatem w przypadku, gdy bierzemy mały kredyt, który spłacimy w czasie krótszym niż rok, zapłacimy tylko odpowiedni procent całej stopy procentowej. Przy wysokich stopach procentowych nie opłaca się brać kredytów, za to korzystniejsze może być lokowanie oszczędności na lokatach i tym samym można liczyć na większy zysk.

Stopy procentowe rosną też wtedy, gdy na rynku jest bardzo duże zapotrzebowanie na kredyty. Wtedy środków w banku jest mniej niż chętnych kredytobiorców, zatem na pożyczki pieniędzy mogą liczyć ci, którzy są w stanie zapłacić więcej za obsługę kredytu. Wysokość stóp procentowych ustalają banki we własnym zakresie, ale wpływ na nie ma także wysokość stóp ogłoszonych przez bank centralny. W Polsce stopami procentowymi zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej.

Ich wysokość ogłaszana jest w komunikacie podawanym na konferencji RPP. Są ich cztery rodzaje: stopy referencyjne, stopy lombardowe, stopy depozytowe oraz stopy redyskontowe. Stopa referencyjna to minimalna rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski, stopa depozytowa wiąże się z jednodniowymi wkładami terminowymi, stopa redyskontowa dotyczy weksli z obrotu gospodarczego, a stopa lombardowa określa maksymalny poziom oprocentowania kredytów udzielanych bankom komercyjnym.