Zdolność kredytowa, a kredyt na dowód

Kredyt na dowód jak wiemy jest sposobem na załatanie luki w budżecie, spowodowanej wypadkiem losowym, lub sfinansowaniem jakiejś drobnej przyjemności, jak wyjazd na wycieczkę. Innymi słowy szybka, w miarę mała gotówka, którą dostajemy bez zbędnych biurokratycznych formalności. Jednak w przypadku, gdy jesteśmy dość sprytni potrafimy uzyskać dobry kredyt na dowód, na bardzo korzystnych warunkach.
Pomocna nam przy tym będzie wiedza o zdolności kredytowej. Nawet przy kredycie na dowód sprawdzana jest taka charakterystyka. Jak wiemy takie kredyty udzielane są głównie osobom będącym klientami od dłuższego czasu w danym banku. Dlatego nie wymaga się innych zaświadczeń i papierów potwierdzających naszą zdolność kredytową. Banki mając te dane potrafią same, bądź przy pomocy informacji z BIK, ocenić ryzyko kredytowe człowieka i na podstawie tej informacji przedstawić odpowiednią ofertę. Więc jak to się odbywa?
Banki kierują się kredytowymi analizami jakościowymi i ilościowymi, dzięki, którym potrafią na przykład zestawić dane z tych analiz w jedną punktową analizę kredytową. Co to za dane?
W przypadku jakościowej analizy ważne elementy to:
  • cech osobowych klienta czyli wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, forma zatrudnienia, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko;
  • historia współpracy klienta z bankiem, wymagająca ustalenia m. in. czasu związania klienta z bankiem, kształtowania się jego historii rachunku, korzystania przez niego z innych kredytów oferowanych przez bank, a także sprawdzenia terminowości spłat zaciągniętych zobowiązań
  • ryzyka kredytowego obliczanego z innych zobowiązań takich jak: inne kredyty,, długość ich okresu kredytowania, karty kredytowe
Ilościowa analiza kredytowa ustala wysokość i stabilność uzyskiwanych dochodów przez klienta, będących zapewnieniem spłaty danego kredytu. Do przeprowadzenia takiej analizy potrzebna jest umowa o pracę i inne zaświadczenia.
Tym niemniej, w przypadku kredytów na dowód wszystkie te informacje bank już ma, więc do analiz potrzebna jest tylko informacja z BIK o innych zobowiązaniach zmniejszających naszą zdolność kredytową.
Każdy bank oblicza inaczej zdolność kredytową klienta. Istnieją różne narzędzia w internecie dzięki, którym możemy ocenić własne ryzyko kredytowe i jednocześnie będziemy wiedzieli jak dużo możemy pożyczyć i o co targować się z bankiem.