Co decyduje o wielkości kredytu jaki dostaniemy?

Zdolność kredytowa

Osoby, zarówno prywatne, jak i przedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie kredytów, pożyczek czy też debetów w kontach bankowych. Podczas starania się o pożyczkę, banki sprawdzają tak zwaną zdolność kredytową. Zdolność kredytowa określa wypłacalność poszczególnych osób. Określa ona to ile dana osoba zarabia, jakie ma wydatki w tym jakie ponosi comiesięczne koszty utrzymania. Warto więc spłacać kredyty oraz pożyczki w terminie. Wszystkie dane dotyczące terminowych oraz nieterminowych spłat są odnotowywane w BIK czyli w Biurze Informacji Kredytowej.
Zdolność kredytowa wyliczana jest na podstawie tych informacji. Jeśli ktoś ma dobrą historię kredytową, czyli w terminie spłacił czy też spłaca kredyty oraz pożyczki, wówczas może ubiegać się o przyznanie kolejnych pożyczek oraz kredytów. Ma także możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków zakupu kredyt gotówkowyproduktów na raty. Warto więc starać się, aby posiadana historia spłat pożyczek była naprawdę bardzo dobra. Poza tym osoby, który mają pozytywną, czyli bardzo dobrą historię kredytową mogą na preferencyjnych warunkach otrzymać kredyty o dużej wartości, a także mogą skorzystać z niższego, bardziej atrakcyjnego oprocentowania kredytów. Dodatkowo mogą skorzystać z taryfy ulgowej w naliczaniu opłat oraz prowizji.
Dla stałych i rzetelnych klientów banki przygotowały specjalne procedury rozpatrywania wniosków kredytowych oraz przyznawania kredytów oraz pożyczek. Są one szybsze oraz uproszczone. Tacy klienci mają dostęp do bardziej atrakcyjnych produktów, gotówkę mogą otrzymać szybciej. W BIK, dodatkowo, tworzy się ocenę punktową klientów. Na ocenę punktową składają się punkty przyznawane klientom w wyniku stosowania metody oceniającej ryzyko kredytowe. Im ktoś ma więcej uregulowanych kredytów oraz pożyczek, i innego typu zobowiązań finansowych, tym ma lepsza ocenę punktową. O swoją ocenę punktową można zadbać, wystarczy w terminie regulować wszystkie zobowiązania finansowe.
Brak spłaty pożyczek, debetów oraz nieterminowość w ich spłacie, może w znaczący sposób obniżać zdolność kredytową. Oznacza to, że ma środki finansowe na spłatę kolejnych kredytów, czy też będzie je miał. Banki oraz SKOKi czyli Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe, przekazują informacje do Biura Informacji Kredytowej. Jeśli ktoś ma dobrą historię kredytową, wówczas może uzyskać zgodę na udzielenie kredytów: samochodowych, ratalnych, hipotecznych, konsolidacyjnych, obrotowych, czy też innych. Każdy z zainteresowanych może złożyć wniosek o wyliczenie zdolności kredytowej.