Pomoc finansowa dla osób z "brzydką" historią

BIK, BIG, KRD

Osoby chcące zaciągnąć zobowiązanie finansowe pod postacią kredytu czy też pożyczki, nierzadko spotkać mogą się z ogłoszeniami, których treść jest dla nich zwyczajnie… nie zrozumiała. Bo co w praktyce oznacza, że dany kredyt jest „bez BIK, BIG i KRD”? Co oznaczają powyżej wspomniane skróty i jakie mają one przełożenie w przypadku zaciągnięcia zobowiązania finansowego?

BIK
BIK to skrót powstały od pierwszych liter oznaczających Biuro Informacji Kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej jest natomiast instytucją, do której głównych zadań należy gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczących aktualnych zobowiązań jak również historii kredytowej klientów banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, czyli tak zwanych SKOK-ów. Z baz BIK korzystają banki i SKOK- i których celem jest sprawdzenie opinii o danym kliencie. Jeśli jego historia kredytowa pozostawia wątpliwości czy też jest ona niesatysfakcjonująca dla banku, wówczas z reguły taka osoba nie ma szansy na uzyskanie kredytu. Warto dodać, że na liście BIKmoże być umieszczona każda osoba, niezależnie od wysokości zaciągniętego zobowiązania.

BIG
bikBIG to skrót oznaczający Biuro Informacji Gospodarczej. Do zadań BIG należy przechowywanie i udostępnianie informacji gospodarczych czy danych o zarówno rzetelnym jak i pozostawiającym wiele do życzenia, wywiązywaniu się z zobowiązań płatniczych konsumentów oraz przedsiębiorców. Dzięki BIG przedsiębiorcy otrzymują możliwość weryfikacji tego, na ile rzetelny jest ich potencjalny klient czy też kontrahent. Z usług oferowanych przez BIG mogą korzystać przedsiębiorstwa, instytucje i konsumenci, którzy uprzednio zawarli z Biurem Informacji Gospodarczej stosowną umowę. W Polsce działają trzy Biura Informacji Gospodarczej, a mianowicie InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

KRD
KRD to Krajowy Rejestr Długów. Jest on bazą danych o dłużnikach do której dostęp mają wszyscy przedsiębiorcy, którzy zawarli uprzednio z KRD stosowną umowę oraz konsumenci weryfikujący rzetelność przedsiębiorców. Niestety, wpisu do KRD może dokonać jedynie przedsiębiorca; oszukany konsument nie ma już takiej możliwości. Warto jednak dodać, że w KRD mogą znajdować się wpisy dotyczące solidnych i godnych polecenia płatników.