Zabezpieczenie kredytu w postaci weksla

Przy kredytach na duże sumy bank będzie od nas żądał ustanowienia zabezpieczenia. Jeśli nie mamy na własność żadnej nieruchomości albo innej cennej rzeczy, zabezpieczeniem może być weksel in blanco. Zdarza się także, że nawet wtedy, gdy ustanowimy hipotekę, bank i tak dodatkowo będzie chciał mieć drugie zabezpieczenie, właśnie w postaci weksla. Weksel, który dostajemy do podpisu, nie ma wpisanych żadnych danych – będą one uzupełniane dopiero wtedy, gdy nie będziemy spłacać kredytu. Kiedy i co można na takim wekslu napisać określa deklaracja wekslowa.

Weksle są znacznie łatwiejszym sposobem na odzyskanie zaległych należności niż ma to miejsce w przypadku hipoteki. Gdy tylko problemy ze spłatą kredytu przeciągają się w nieskończoność, a kredytobiorca odmawia wszelkich polubownych rozwiązań, bank uzupełnia weksel na odpowiednią kwotę i określa dokładny termin spłaty. Jeśli weksel nie zostanie spłacony przez kredytobiorcę, automatycznie trafia do sądu. W niedługim czasie sąd wydaje wyrok, a wtedy weksel przechodzi w ręce komornika.

W procesie postępowania egzekucyjnego weksel jest dostatecznym powodem do zajęcia dochodów albo mienia dłużnika. Mimo to weksel wcale nie musi być gwarancją odzyskania pieniędzy przez bank. Jednak dłużnik nie ma żadnego własnego majątku, a w dodatku nie pracuje i nie ma żadnych dochodów, weksel mimo prawomocnego wyroku nie pomoże w odzyskaniu długu. Podpisania weksla może od nas zażądać także osoba prywatna, która zdecydowała się pożyczyć nam swoje pieniądze.